ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

  • Όλοι οι πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν και να ελέγξουν τα είδη κατά την παραλαβή/πληρωμή της παραγγελίας απο την αρμόδοια Courier εταιρία και να μας ειδοποιήσουν σε περίπτωση αισθητικών ελαττωμάτων εντός 2 ημερών. Μετά το πέρας των 2 ημερών θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

Σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας το άθικτο της συσκευασίας και την κατάσταση του προϊόντος, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως σπασμένο προϊόν, εσφαλμένη αποστολή προϊόντος….
*Σε περίπτωση που διαπιυστωθεί ελλάτωμα υποχρεούστε να το δηλωσετε εκείνη την στιγμή στην αρμόδια Courier εταιρία.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Street Boys
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης άλλου είδους από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΙΑ.
Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΙΑ, τότε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής) και πλήρη την συσκευασία του.
Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΡΙΑΣ θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είτε μέσω courier.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΡΙΑ, θα γίνεται η αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων με ίδια, καινούργια προϊόντα.
Επιστροφή χρημάτων στον πελάτη είναι δυνατή ύστερα από συνενόηση και θα γίνεται, ανεξάρτηταμε το τρόπο πληρωμής κατά την ημέρα της αγοράς (μετρητά, κάρτα ή τραπεζική κατάθεση), με κατάθεση στον εκάστοτε τραπεζικό λογαριασμό του, εντός 15 ημερών, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 17:00.
Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης πρέπει να παρέχει στην ΕΤΑΙΡΙΑ τον αριθμό λογαριασμού του (IBAN).  Σε κάθε περίπτωση, τα τυχόν έξοδα κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον εκάστοτε πελάτη.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον είναι εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή η λόγο παραλαβής ελλατωματικού προϊόντος χωρίς δήλωση στην αρμόδια Courier εταιρία κατα την παράδοση/πληρωμή!

Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει  με αποστολή του/των προϊόντος/ντων, επιβαρυνόμενος ο πελάτης με τα έξοδα αποστολής τους, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της εταιρίας. Και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής..) να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Το κάθε προΙόν πρέπει να δοκιμαστεί πριν από τη εγκατάσταση (πρέπει να ελέγξετε την τοποθέτηση, τη λειτουργικότητα των φώτων κλπ.)
Δεν πρέπει να έχετε εγκαταστήσει/τροποποιήσει τα προϊόντα, τα οποία σκοπεύετε να επιστρέψετε σε μας, διαφορετικά δεν μπορούμε να δεχτούμε την επιστροφή.

Για να το κάνετε θα πρέπει να ακολουθήσετε μερικά βήματα όπως παρακάτω:
1. Μπορείτε να επιστρέψετε μόνο άθικτο μη χρησιμοποιημένο προϊόν χωρίς σημάδια τοποθέτησης
2. Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν μόνο στην πρωτότυπη συσκευασία.
3. Θα πρέπει να ελέγξετε και να ασφαλίσετε το προϊόν όταν επιστρέφετε σε εμάς και να προσθέσετε μια σημείωση με περιγραφή του σφάλματος.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:
– Να θυμάστε να τυλίγετε την συσκευασία απο εξώ με κάποιο μονωτικό υλικό (Strech Film) για να την αποφύγη κούνηματος κατά τη μεταφορά.
– Παρακαλώ τοποθετήστε το σημείωμα παράδοσης επάνω στο μονωτικό περιτύλιγμα και ΌΧΙ επάνω στο κουτί.
-Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν το πρωτότυπο κουτί δεν θα ληφθεί ολοκαίνουργιο, ενδέχεται να εκδώθει ένα πιστωτικό σημείωμα για το 95% της αξίας του προϊόντος.